LB Desinfecciones Barcino S.L.


DESINFECCIONES BARCINO pertany al grup d'empreses de Limpiezas Barcino, SA Està formada per Tècnics en control de plagues i auditors especialistes en qualitat de l'aire a l'interior dels edificis, amb àmplia experiència, avalada per la seva formació continuada dintre de l'empresa, i amb els coneixements tècnics i titulació oficial necessària per poder triar, determinar i aplicar, les tècniques més avançades en el control ambiental i en la lluita integrada. El tracte directe i la identificació del problema de cada client és l’ objectiu primordial de a la nostra companyia, així com el posterior control de qualitat del servei ofert, mitjançant inspeccions periòdiques realitzades pel nostre personal tècnic.

LB Desinfecciones Barcino S.L

LB DESINFECCIONES BARCINO és va constituir el 4 de desembre de 1995 amb la intenció d'oferir un servei de qualitat en el tractament de control de plagues a Espanya. Actualment treballem en els sectors de la desinfecció, desinsectació, desratització, tèrmit i corc, xinxes , legionel•la, i audotorías QAI. El nostre objectiu és ser la seva empresa de control de plagues de confiança, solucionant a els seus problemes i garantint la salubritat tant dels seus habitatges com dels seus entorns labolares.

LB DESINFECCIONES BARCINO, està inscrita al Registre Oficial d' Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i segueix tots els preceptes del Control Integrat de Plagues. Així mateix els productes que utilitza estan expressament autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i Consum.

© 2015 Todos Los Derechos Reservados - Web realizada por La Corbata Azul