Control de Legionella (Legionella pneumophila)


Què és la legionel•losi?

legionella

La legionel•losi es una malaltia bacteriana d'origen ambiental que sol presentar dues formes clíniques diferenciades: la Infecció pulmonar o «Malaltia del Legionari ", que és caracteritza per pneumònia amb febrer alta, i la forma no pneumònica, coneguda com «Febre de Pontiac", que és manifesta amb un síndrome febril agut i de pronostic lleu . La infecció per legionella pot ser adquirida en dos àmbits, el comunitari i l'hospitalari. En ambdos casos la malaltia pot estar associada a diversos tipus d'instal•lacions, equips i edificis. Pot presentar-se en forma de brots o casos aillats o esporàdics. La legionella és un bacteri ambiental capac de sobreviure en un ampli interval de condiciones fisicoquímiques, es multiplica entre 20 oc i 45 oc i es destruieix a 70 oc. La seva temperatura òptima de creixement és 35-37 oc. El seu nínxol ecològic natural són els aigües superficials, com llacs, rius, estanys, formant part de la seva flora bacteriana.

Des d'aquests reservoris naturals el bacteri pot colonitzar aels sistemes de proveïment de les ciutats i, a través de la xarxa de distribució d 'aigua, s’ incorpora als sistemes d'aigua sanitària (freda o calenta) o altres sistemes que requereixen aigua pel seu funcionament com les torres de refrigeració. En d'algunes ocasions, en aquestes instal•lacions, mal dissenyades, sense manteniment o amb un manteniment inadequat, s'afavoreix l'estancament de l'aigua i l’ acumulació de productes nutrients del bacteri, com llots, matèria orgànica, matèries de corrosió i amebes, formant una biocapa. Les instal•lacions que amb major freqüència es troben contaminades amb legionel•la i han estat identificades com a fonts d'infecció són els sistemes de distribució d'aigua sanitària, calenta i freda i els equips de refredament d'aigua evaporatius, com com les torres de refrigeració i els condensadors evaporatius, tant en centres sanitaris com a hotels o altre tipus d'edificis colectius.

Control de legionella

LEGISLACIÓ


La legislació vigent té com a base la UNE 100-030-94 (Norma Europea) i encara que eles diferents comunitats autònomes de l'estat hagin redactat el seu propi decret, tots ells estan basats en el Reial Decret 865/2003. Des de setembre de 2013 les piscines es regeixen pel Reial Decret 742/2013 en el qual s'estableixen a els criteris tecnicosanitaris de les mateixes.

R.D. 865/2003

En aquest Reial Decret es classifiquen els instal•lacions implicades en casos o brots de la malaltia en funció de la seva probabilitat de proliferació i dispersió de legionel•la. Així mateix, s'a recollit la necessitat de conèixer el règim de funcionament de les instal•lacions i de cercar diverses formes d 'ampliar la seva notificació, per tal de conèixer la seva ubicació per a estudis epidemiològics dels casos i per a inspeccions ambientals. També s'han especificat millors condiciones estructurals a les instal•lacions.

Aquest reial decret té com a objectiu la prevenció i control de la legionel•losi mitjançant l'adopció de mesures higienicosanitàries en aquelles instal•lacions en les que la legionella és capac de proliferar i disseminar-se.

CONTROL DE LEGIONEL•LA


LB Desinfecciones Barcino S.L. osa a la seva disposició el servei de prevenció de legionel • la per a instal•lacions d'alt i baix risc:

 • Sistemes d'aigua freda de consum humà (AFCH) i aigua calenta sanitària (ACS).
 • Torres de refrigeració, filtres, aigua calenta i circuits sanitaris ...
 • Refredadors evaporatius i humectadors.
 • Piscines i banyeres d'hidromassatge d'ús col•lectiu.
 • Sistemes d'aigua contra incendis.
 • Fonts ornamentals.
 • Sistemes de reg.
 • Túnels i ponts de Rentat.
 • contacte

  © 2015 Todos Los Derechos Reservados - Web realizada por La Corbata Azul