Garantia de Calidad de LB Desinfecciones Barcino S.L.


LB Desinfecciones Bacino S.L. le garantiza:

  • TRANSPARÈNCIA: El nostre objectiu és generar un ambient de confiança, seguretat i franquesa entre el nostre client i Desinfecciones Barcino SL, de manera que aquests, estiguin informats i coneguin les responsabilitats, procediments, normes de treball, freqüències, maquinària, eines, productes, sistemes i altra informació generada en la realització de les nostres tasques, en un marc d'oberta participació entre empresa i client.
  • SEGUIMENT: Control permanent del servei, controls informatitzats i implementat amb el sistema de gestió LB Desinfeccions Barcino SL.
  • ORMACION I RESPECTE AL MEDI: Priorització de productes i sistemes d'aplicació de baix impacte ambiental. Equip de Biòlegs altament qualificats. Lluita Integrada pel Control de Plagues.
  • EXCEL·LÈNCIA: Assessorament, Flexibilitat i Singular Atenció.
  • AVALUACIÓ: Presentació periòdica de resum d'avaluacions i incidències
  • GESTIÓ: ndex de conformitat amb els clients superior al 94%
  • FORMACIÓ: Específica en tots els serveis del nostre personal.
  • RESPOSTA IMMEDIATA a qualsevol incidència extraordinària o en manteniment general de les instal·lacions.
  • ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL que cobreix qualsevol incident que pugui produir-se en les seves instal·lacions per la manipulació dels nostres empleats.
  • El mateix servei i qualitat arreu d'Espanya.
garantia de calidad LB Desinfecciones Barcino

© 2015 Todos Los Derechos Reservados - Web realizada por La Corbata Azul