CONTROL D'AUS


Les aus en situacions urbanes poden causar numbrosos problemes especialment en edificis, arribant a constituir plagues, de manera que moltes vegades és necessari protegir aquests edificis i fins i tot dur a terme mesures de reducció de la població de les aus. El control d'aus és un tema complex i especialitzat. Les aus són mòbils, adaptables i persistents, i per tant, difícils de controlar. Cal que qualsevol acció que es prengui en operacions de control d'aus s'ajusti a la legislació vigent en aquest tema.

Control de palomas

Coloms: Biologia i Tècniques de Control

control de aves

El colom (Columbia livia) és un au perfectament adaptada al medi urbà, el que fa més complicat el seu control. Té una estructura social amb unes aus més dominants que altres, que viuen en bandades. El seu nombre està controlat per la disponibilitat d'aliments i són animals molt adaptables i persistents. La reducció de la quantitat d'aliment disponible ajudarà a evitar una possible plaga.

Els coloms domestiquis pertanyents a aquesta espècie són descendents dels coloms silvestres d'Europa i Àsia. Originariament niaven en forast o sota teulada de la mateixa roca, en penya- segats: ara s'han adaptat i viuen còmodament en parapets de finestres i en buits de construccions ornamentals fetes per l'home. També s'han habituat facilment al menjar que se'ls distribueix intencionadament en places i parcs urbans.

Sempre que les condiciones atmosfèriques i d'aliment ho permetin, els coloms anidarán a totes els estacions i tindràn unes 10 cries a l'any. Els nius que s'utilitzen durant algun temps arriben a estar plens de gra, plomes i altres residus.

En zones urbanes la seva alimentació pot incloure escombraries, vegetals o insectes. Els coloms prefereixen superfícies planes i llises per posar-se i alimentar-se. A diferència d' altres aus, s'alimenten fins i tot en zones de teulades sense importar l'alçada, ja que prefereixen àrees d'alimentació obertes, que els permetin aixecar el vol amb rapidesa.

L'abundància de refugis que suposen a els edificis i altres estructures com ponts, torres d'aigua, cornises, etc., fa que els sigui fàcil posar-se i niar. La presencia de coloms és agradable per a molta gent; però si el nombre d'aus és excessiu, acaben fent malbé les construccions i propietats, i poden a més representar un perill per a la salut.

Aspectes Perjudicials


Vegem a continuació d'algunes raons concretes que fan necessari el control de aus:

 • uguen un paper important en la transmissió de malalties com histoplasmosi, cryptococosis, toxoplasmosi i oritosis de colom; i poden afavorir la dispersió de encefalitis, salmonel•losi, etc.
 • A més a els seus excrements àcids deterioren i embruten els edificis sobre a els quals és posen i Aidan i si cauen sobre voreres o paviments, els fan més lliscosos i perillosos
 • Els nius dels coloms poden bloquejar canalons de desguassos o conduccions, donant lloc a humitats, i gairebé sempre constitueixen una font d’infestació per insectes.
 • Prevención y control de aves

  Mètodes de Control


  En molts casos per protegir els edificis dels coloms és necessari col·locar dispositius de xarxes, pues o pals que impedeixin a les aus que es posin sobre ells o que les espantin.

  Existeixen també sistemes acústics de control que permeten espantar els ocells a les zones afectades. El problema és que aquests sistemes no són efectius a llarg termini, ja que les aus acaben per acostumar-se als sons d'atac i alarma i tornen a ocupar les zones afectades.

  En l'actualitat s'estan utilitzant equips dissenyats especialment per irritar la retina fotosensible de l'ull de les aus. Per això és extremadament improbable que un au pugui acostumar-se a aquesta irritació generada per l'espectre lluminós. No obstant això, les aus poden detectar les zones lliures dels rajos i aprofitar-les per buscar una manera d'accedir. Els resultats són millors com més temps està instal·lat i millor és el manteniment. Aquest tipus d'equips requereixen una sèrie de condicions per ser efectius, però quan es donen les condicions adequades per a la seva instal·lació han demostrat gran efectivitat.

  contacte

  © 2015 Todos Los Derechos Reservados - Web realizada por La Corbata Azul