Auditories Ambientals

Diagnòstic de la Qualitat Ambiental - Higienització de l’Aire


LB Desinfecciones Barcino, S.L., compta amb un departament de qualitat ambiental que realitza AUDITORIES, per al diagnòstic de les Condicions Ambientals, a l'interior dels edificis. Una mala qualitat de l'aire en un edifici, pot ocasionar efectes negatius a seus ocupants. Quan això passa en un edifici on és desenvolupa activitat laboral i hi ha símptomes negatius en més d'un 20% dels treballadors, s’anomena Síndrome de l'Edifici Malalt (SEM).

És podria dir que Síndrome de l'Edifici Malalt (SEM), és el nom que se li dona al conjunt de sistemes diversos, que presenten predominantment, els individus en aquests edificis, existint una relació temporal positiva. Aquests símptomes, en general, no van acompanyats de cap lesion orgànica o signe físic i es diagnostiquen, sovint, per exclusió.

Auditorías CAI

Els Símptomes associats al Síndrome l'Edifici Malalt són:

 • OCULARS: Coïssor i / o envermelliment, llagrimeig.
 • VIES RESPIRATÒRIES SUPERIORS: Rinorrea (degoteig nasal), Congestió nasal. Picor nasal. Esternuts freqüents. Hemorràgia nasal. Sequedat de gola. Mal de coll. Ronquera. Set.
 • PULMONARS: Opressió toràcica. Sensació d'ofec. Xiulets. Tos seca
 • CUTANIS Eritema (envermelliment). Sequedat cutània. Púrit generalitzat. Púrit localitzat
 • GENERALS Mal de cap. somnolència. Letargia. Dificultat per concentrar-se. Irritabilitat. Nàusees. Marejos
 • Les malalties més freqüents, relacionades amb l'edifici són els següents:

 • PER HIPERSENSIBILITAT: Pneumonitis per hipersensibilitat i febre dels humidificadors. Asma. Rinitis. Dermatitis.
 • INFECCIOSES Legionel•losi. Febre de Pontiac. Tuberculosi. Grip. Refredat comú.
 • D'ORIGEN QUÍMIC O FÍSIC CONEGUT
 • Els més significatius són: diòxid de Carboni (CO2), Monòxid de Carboni(CO), Aldehids, Òxids de Nitrogen, metalls i vapors orgànics.

  Sovint s'ha suggerit que el Síndrome de l ' Edifici Malalt està associat a una ventilació deficient. Sol predominar en edificis hermètics, amb calefacció o aire condicionat centralitzat, i els símptomes són deguts a la acumulació de determinats components a l'aire, o valors inadequats de certs paràmetres.

  Algunes d'aquestes variables són:

 • Microorganismes (Bacteris i Fongs), Àcars, Temperatura, Humitat Relativa, Diòxid de Carboni (CO2) i Monòxid de Carboni (CO), Formaldehids, Fibres (Amiant, Vidre), Ozó O3, partícules, etc.
 • Desinfecciones Barcino per a les Auditories de Qualitat d'Aire i l'informe d'Avaluació, Gestió i Implantació de Mesures correctors en Matèria d'Ambient Interior i Higienització de l'Aire, utilitza els mitjans i equip humà altament qualificat.

  La detecció oportuna dels símptomes de baixa qualitat ambiental és motiu suficient per a procedir al diagnòstic minuciós de les seves possibles causes, primer pas per poder implementar els mesures preventives o correctors que permetin solucionar el problema.

  En a els estudis de Qualitat d ' Aire Interior (QAI) és pren com a mostra de referència La UNE 171.330 de Qualitat ambiental en interiors (Diagnòstic, Procediments d'inspecció i Sistema de Gestió), dins de de la qual queden englobades altres normes recomanades: UNE 7730 de Confort Tèrmic, UNE 779 de filtracions d'Aire, UNE 100012 de Higienització de Sistemes de Climatització.

  Aixi mateix, l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball proposa uns criteris d'interpretació de resultats basant-se en un document que la comissió para los bioaerosols de l'ACGIH (American Conference of Governamental Industrial Hygienists) ha elaborat per a la evaluació de l'exposició a contaminants biològics en ambients interiors.

  contacte

  © 2015 Todos Los Derechos Reservados - Web realizada por La Corbata Azul